Ние сме мотивирани да Ви направим лидери, защото осъзнаваме, че чрез Вас ще станем по-силни!
Професионални консултантски услуги, резултат от дългогодишен опит и установени традиции. Създаване и реализиране на концепции за големи проекти, управление и цялостно маркетиране.
Eкспертни оценки и професионално управление на различни типове недвижима собственост, благодарение на задълбоченото познаване на пазара и своята независимост.

Професионални консултантски услуги;

Създаване и реализиране на концепции за големи проекти;

Инвестиционно и правно консултиране при сделки с недвижими имоти;

Консултиране на корпоративни клиенти;

Изготвяне на анализи за състоянието на пазара;

Кредитно консултиране;

Управление на собственост;

Управление и цялостно маркетиране на проекти;

Оценяване на недвижима собственост;

Пазарни оценки;

Посредничество при сделки с недвижима собственост;

Обслужване на сделки между градовете в България;

Подготовка на всички видове документи;

Проверки за наличие на тежести;