Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече за нашите Общи условия за ползване, Политиката ни за „бисквитки“ и Политиката за лични данни. Прочетох и разбрах
Ние сме мотивирани да Ви направим лидери, защото осъзнаваме, че чрез Вас ще станем по-силни!
Професионални консултантски услуги, резултат от дългогодишен опит и установени традиции. Създаване и реализиране на концепции за големи проекти, управление и цялостно маркетиране.
Eкспертни оценки и професионално управление на различни типове недвижима собственост, благодарение на задълбоченото познаване на пазара и своята независимост.

 Професионални брокерски услуги

Професионални консултантски услуги за продавачи;

Професионални консултантски услуги за купувачи;

Професионални консултантски услуги за наемодатели;

Професионални консултантски услуги за наематели;

→ Посредничество при сделки с недвижима собственост в България;

 Обслужване на сделки между градовете в България;► Корпоративни услуги


 Придобиване на отдадени или притежавани сгради;

→ Наемане на площи;


 Диспозиция на излишно пространство или остатъчен актив;

 Преструктуриране на договорен наем и предоговаряне;


 Сливане и придобиване с прединвестиционно проучване и правен анализ на портфейлна интеграция;


 Администриране на портфейл от имоти, включително управление на данни;

 Консолидирано планиране;

 Пространствено планиране;


 Създаване на програми за намаление на разходите;

 Управление на активи;


 Управление на проекти;

 Създаване и реализиране на концепции за големи проекти;

 Консултиране на корпоративни клиенти; 

 Изготвяне на анализи за състоянието на пазара;

 Проверка за наличие на тежести; 

→ Инвестиционно и правно консултиране при сделки с недвижими имоти;


 Подготовка на всички видове документи; 


► Допълнителни услуги


→ Управление на собственост;

→ Съдействие за архитектурни проекти;


→ Управление и цялостно маркетиране на проекти;

Оценяване на недвижима собственост;

→ Пазарни оценки;