Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече за нашите Общи условия за ползване, Политиката ни за „бисквитки“ и Политиката за лични данни. Прочетох и разбрах
Ние сме мотивирани да Ви направим лидери, защото осъзнаваме, че чрез Вас ще станем по-силни!
Професионални консултантски услуги, резултат от дългогодишен опит и установени традиции. Създаване и реализиране на концепции за големи проекти, управление и цялостно маркетиране.
Eкспертни оценки и професионално управление на различни типове недвижима собственост, благодарение на задълбоченото познаване на пазара и своята независимост.

Консултиране и оценяване


Правилното определяне на стойността на даден имот във всеки един момент изисква задълбочено познаване на състоянието и тенденциите на местните и международни пазари, подкрепено от дългогодишен опит, изследователски и аналитични умения. Заемодатели, консултанти, собственици, наематели и инвеститори разчитат на точна консултация и оценка от екипа на ФОРОС за изготвяне на независими, справедливи доклади и анализи и конфиденциален план, целящ пълно задоволяване на интересите на клиента.

Комбинирайки пазарни данни и икономически прогнози, ФОРОС помага на своите клиенти да определят стойността на активи, да оценяват инвестиционни перспективи или да преценяват приложимостта на даден проект. Доброто познаване на местния пазар и дългогодишен опит подпомагат осигуряването на съответствие с международните и национални стандарти и методики.

ФОРОС предлага консултантски и оценъчни услуги за:

• Гаранция при кредит

• Инвестиционно-финансови портфейли

• Оперативен портфейл имоти

• Прединвестиционно проучване и правен анализ

• Активи и портфейли на публични дружества и банки 

 

Управление на собственост


  • поддръжка на имота – поддръжка на имота и общите части, ефективно експлоатиране на сградата и техническата инфраструктура, почистване, ремонтни дейности: отопление, ВиК, канализация и ел. инсталация, осигуряване на охрана, обзавеждане, поддръжка на зелени площи, контрол върху изпълнението на договорите
  • отдаване под наем, маркетиране – включва оценяване на наемната цена, избор на наемател и събиране на препоръки, подписване на споразумения, надзор и др.
  • финансово управление на имота –месечен репорт за състоянието и финансовия баланс на имота, плащане на всички сметки, свързани с недвижимата собственост (ипотека, данъци, вода, канализация, такса смет, застраховка), събиране на наеми


Нашата главна цел е предлагането на клиента на услуга от най-високо ниво, като осъзнаваме значимостта и обхвата на дейностите по управление на недвижимата собственост за инвеститора.

Основните предимства на ФОРОС са покритието на цялата страна, опитния екип, доказан бизнес модел и високото качество на предлаганите услуги .
 
Ясните договорни отношения, прозрачността, професионализмът, оптимизирането на разходите гарантират добро управление и възвращаемост на Вашата инвестиция.