Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече за нашите Общи условия за ползване, Политиката ни за „бисквитки“ и Политиката за лични данни. Прочетох и разбрах
Ние сме мотивирани да Ви направим лидери, защото осъзнаваме, че чрез Вас ще станем по-силни!
Професионални консултантски услуги, резултат от дългогодишен опит и установени традиции. Създаване и реализиране на концепции за големи проекти, управление и цялостно маркетиране.
Eкспертни оценки и професионално управление на различни типове недвижима собственост, благодарение на задълбоченото познаване на пазара и своята независимост.
ФОРОС предлага на своите клиенти целия спектър от консултантски услуги, включващи пълно съдействие при реализиране и управление на инвестиционни проекти и инвестиции в недвижими имоти.


Анализи и проучвания


В силно динамична и конкурентна среда от основно значение за инвеститорите е достъпа до професионално подготвена информация за тенденциите и факторите, които влияят на пазара на недвижими имоти. Правилното им тълкуване и своевременното реагиране са в основата на максимизирането на финансовите резултати и ефективното реализиране на проекта на пазара.

Всяко шестмесечие ФОРОС публикува доклади, включващи, както кратки обзорни пазарни анализи, така и прогнози за следващ период, които са общодостъпни и се цитират широко от медиите в страната. Докладите обхващат сегментите:


 • Жилищни имоти
 • Търговски площи
 • Офис площи
 • Логистични и индустриални площи


Концептуално Разработване на проекти


Международните добри практики и развитието на пазара на имоти задължително предполага наличието на ясна и много точна концепция за развитието и реализирането на всеки инвестиционен проект.

Целта на екипа, подготвящ всяка концепция е максимално доброто реализиране на проекта на пазара и неговата устойчивост във времето.

Възможността за създаване и реализиране на такива концепции се дължи на многогодишният опит на екипа на ФОРОС, както и на постоянното следене, обработка и анализиране на факторите, които влияят на пазара на недвижими имоти в страната.

Правилното очертаване на тенденциите за развитието на пазарното търсене и предлагане, актуалната информация за активните участници на пазара в страната, съчетани с непрекъснатото следене на успешните световни примери и активно участие в международни събития са едни от основните предимства на компанията.

Част от обхвата на Концептуалното разработване на един проект включва:


 • пълен анализ на пазарните показатели
 • предварително проучване за приложимостта на проекта на пазара
 • характеристики на търсенето и предлагането
 • пълен SWOT анализ
 • проучване на конкурентната среда
 • изисквания на международните добри практики
 • стратегии за маркетинг и таргетиране
 • норми на възвръщаемост и планиране на приходите


Управление на проекти


Пълен пакет услуги по професионална концептуална подготовка на търговски, офис, логистични и жилищни проекти и последващо планиране, организиране и управление изграждането на проекта.


Инвестиционно консултиране


ФОРОС съветва своите институционални и частни клиенти относно подходите за осигуряване на структурирана и обоснована стратегия за развитие. Като част от услугата ни по консултиране на проекти ние осигуряваме:

 • Бизнес планиране
 • Варианти на методи за финансиране
 • Инвестиционно проектиране
 • Оптимизиране на възвращаемост и дългосрочно отдаване под наем


Ако желаете да получите повече информация, относно предлаганите от нас услуги, моля свържете се с нас на
тел. 0896 698 719 или на имейл: assistant@foros.bg